Құдайбергеннің Самұрық құсқа мініп, қобдишамен сапардан оралуы- Возвращение Кудайбергена верхом на птице Самрук - Kudaibergen rides Samruk Bird and returns with a fancy chest

Құдайбергеннің Самұрық құсқа мініп, қобдишамен сапардан оралуы

 

***

Осы жерде атыңды таста да, маған мін!

Құдайберген қасиетті құстың мойнына мініп алып, Жалмауыз кемпір айтқан тауларға қарай ұша жөнелді. Ұзақ ұшып, ақыры бір жерге келгенде, Самұрық құс:

-Енді көзінді жұм! – дейді.

Құдайберген көзін жұмып болғанша, шыңдары аспанмен таласқан таулардың арғы жағынан бір шығады. Олар айна салынған сандықты алып, кері қарай жол тартады. Тау болса өзінің қосылып ажырайтын жылдамдығын үдете түседі. Самұрық тағы да:

-Көзіңді жұм! – деп бұйырады.

Самұрық құс ұшуын бұдан да шапшаңдатады, сонда

да құйрығы таудың арасында қысылып, жұлынып қалады. Жұлынған құйрығымен ұясына келіп жетеді.

 

Возвращение Кудайбергена верхом на птице Самрук

 

***

Оставь здесь своего коня и  садись на меня!

Взобрался Кудайберген на шею волшебной птицы, и они полетели к тем горам, о которых говорила Жалмауыз Кемпир. Долго пришлось лететь, наконец, Самрук сказала:

- Теперь закрой глаза!

    Не успел Кудайберген закрыть глаза, как очутился за горами, верхушки которых касались неба. Кудайберген взял сундук с зеркалом, и они тронулис в обратный путь. А горы еще быстрее сдвигаются и раздвигаются. Самрук опять говорит:

    

- Закрой глаза!

Еще быстрее полетела Самрук, но горы прищемили ей хвост. Так, с оторванным хвостом, и добралась волшебная птица к своему гнезду.

Kudaibergen rides Samruk Bird and returns with a fancy chest

 

***

Leave your horse here and ride me instead! 

Samruk said. Kudaibergen mounted the nick of the wondrous bird and they set off for the mountains of which Zhalmauyz Kempir (the Old Evil Witch) told of. Their flight was long and hard, and at last Samruk said,

“Now close your eyes, please!”

    As soon as Kudaibergen closed his eyes, they were behind the mountains whose peaks scratched the sky. Kudaibergen took the chest with the mirror inside it and they set off for the return fight. They say that when you approach the moving mountains, they began to move even faster. Samruk told Kudaibergen to

« close his eyes again».

      This time Samruk flew very fast. However,

the mountains caught her tail and cut it off.Thus, the magic bird reached her nest with her tail much shorter than before.