Сиқырлы ат мінген жігіт - Прыжок джигита на волшебном коне - Dzhigit’s jump on a magic horse

Сиқырлы ат мінген жігіт

 

***

Хан қызын ең епті жігітке бергісі келеді деген хабар  ен даланы шарлап кетті. Хан ордасына дүниенің төрт бұрышынан жігіттер ағылып жатты. Жолға бір үйдің үлкені мен ортаншысы да жинала бастайды. Кенже інісі де ағаларынан қалмай, барғысы келеді. Алайда ағалары:

   -Саған не жоқ, ақымақ! – деп өздерімен бірге ертпей тастап кетеді.

     Үйде қалған кенже ұл аттың қылын тауып алып, тұтатуы мұң екен, алдына сәйгүлік шауып келеді. Кенже ұл ат тоқымында жатқан қымбат көйлекті киіп алып, аиқа қамшы басып, шаба жөнеледі. Әп сәтте ағаларын қуып жетіп, ордаға да жетеді.

    Хан жеті үйді бірінің үстіне бірін қойып, ең жоғарғысының терезесі алдына қызын отырғызып қойыпты. Хан қызына жүзік беріп, халыққа былай деп хабарлайды:

  -Менің қызымның қолындағы жүзікті кімде-кім алатын болса, сол менің күйеу балам болады, - деп халыққа жар салады.

  Кенже ұл сәйгүлігімен шауып барып, хан қызына бір елі ғана жетпей қалады. Жігіт қара қылды тағы бір тұтатады. Сол сәтте ақ қара сәйгүлік жігіт алдына шауып келеді. Жігіт оған мініп алып, секіргенде қыз алдынан бір-ақ шығады. Ханның қызы оның саусағына жүзіткі тағып, ешкім көріп, ұрлап қоймайтындай етіп байлап ал деп тапсырады. Үйлену тойдың болатын күні де келеді. Тойға бүкіл жұрт жиналады. Жұрт жүзіктің кімде екендігін іздей бастайды. Қанша іздесе де, таба алмайды. Сонда хан қызы кенже ұлды да шақыруды бұйырады. Жігіт алба-жұлба киіммен келгенде, хан қызы оның саусағында байланған шүбірекке көзі түседі. Жігіт шүбіректі алып тастап, ханға жүзікті көрсетеді. Сөйтіп, хан оған қызын береді.

Прыжок джигита на волшебном коне

 

***

Пронесся по степи слух, что хан хочет выдать свою дочь замуж за самого ловкого джигита. Со всех концов потянулись в орду женихи. Собрались в дорогу и два брата – старший и средний. Младший стал проситься, но они его не взяли.

- Куда тебе! Без дураков обойдемся.

    Остался младший брат дома. Достал он конский волос и зажег его. Примчался к нему Вороной конь. Переоделся джигит в дороге платье, которое было на седле, сел на коня, ударил его два раза плетью и сразу обогнал братьев.Приехали джигиты в орду.

А здесь хан поставил семь домов один на другой, и в самый верхний посадил у окошка свою дочь. Дал он ей кольцо и объявил народу.

 - Тот джигит, который получит из рук дочери кольцо, будет моим зятем.

    Разогнал младший брат Вороного. Разбежался конь, прыгнул – и допрыгнул до ханский дочери. Надела она младшему сыну на палец кольцо и велела тряпочкой обвязать, чтобы никто его не увидел и не украл. Наступил день свадьбы.

  Съехался весь народ. Стали искать, у кого кольцо. Не могут найти. Велела ханская дочь позвать и младшего брата.

Пришел он в лохмотьях, палец тряпочкой повязан. Развязал ее и показал хану кольцо. Выдал хан за него дочь.

Dzhigit’s jump on a magic horse

 

***

Arumor came across the plain that the king wanted the bravest and most skillful man Dzhigit’ to marry his daughter. Potential fiancées set off for the King’s camp.Two brothers, the eldest and the middle brother, began to prepare for the journey. The youngest brother wanted to go, too, but his two elder brothers did not want to take him.

“No way,” they said to their younger brother.

“We do not need any stupid men around.”So the youngest brother stayed at home. He took a single black hair and burnt it. A black horse appeared immediately. The younger brother quickly changed his clothes for the rich attire attached to the saddle. He mounted the horse, touched it twice with a whip and quickly overtook his brothers.Eventually, all the brave and skillful men gathered in the King’s camp.

The king ordered seven houses put one upon the other, and his daughter climbed tj the top one and sat by a window. The King gave her a ring and declared for everybody to hear,

  “The Dzhigit who snatches the ring from my daughter will be my son-in-law.”

     The black horse with the youngest brother on his back took a long run, jumped and made it. The King’s daughter put the ring on Dzhigit’s finger and told him to cover it with a cloth so that would see it and steal it.The wedding day arrived. Many people came to enjoy the wedding. They began to look for the one who had the ring. All was in vain. Then the King’s daughter called on the youngest brother.He appeared in rags that covered one of his fingers.

      When he removed the rag from his finger, the King and everybody there saw the ring. Thus, the King married his daughter to the youngest brother.