"Айналайын,Атырау" - сборник прозы атырауских писателей

1)    «Айналайын Атырау»

Кітап "Қазақша сайра-2013" жобасының аясында шығарылған және оған Атыраудан шыққан жазушылардың шағын прозалары енгізілген. Біздің сайтымызда коммерциялық емес жеке пайдалану үшін ұсынылып отыр. Барлық құқықтар ҚР Авторлық құқықтар туралы күшінде тұрған заңымен қорғалған. 

Книга издана в рамках проекта "Қазақша Сайра  2013", и включает в себя прозу малой формы писателей из Атырау. На нашем сайте представлена для некоммерческого индивидуального пользования. Все права защищены действующим законодательством РК об Авторских Правах.     

Айналайын,+Атырау.pdf