Бекет Қарашин: "Қазақ жырауларының ер-серілік поэзиясы - Рыцарская поэзия казахских жырау"

ҚАЗАҚ ЖЫРАУЛАРЫНЫҢ  ЕР-СЕРІЛІК  ПОЭЗИЯСЫ - (аудармалар, әдебиеттанулық эсселер мен этюдтер), автор: Бекет Қарашин

РЫЦАРСКАЯ  ПОЭЗИЯ КАЗАХСКИХ  ЖЫРАУ - (переводы, литературоведческие эссе и этюды), автор: Бекет Карашин

Скачать PDF книги рыцарская поэзия казахских жырау.pdf