Алтыбақан -Алтыбакан -Altybakan

Алтыбақан

***

Алтыбақан қазақ халқының қандай да болмасын той жиынының ажырамас бір бөлігі әрі жастардың кешкілікте бас қосып, ән салатын, әзіл-оспақ, көңіл көтеретін ойын-сауығы болған.

Ата-аналар жастардың ойын-сауық түрлерінің барлығын бірдей қолдай бермеген, олар балаларын алтыбақанға жібермейтін кездері де болған (әсіресе, қыз балаларды), болса да, алтыбақан құру үшін биіктігі 3-4 метрлік 6 бақан, тақтай және үш арқан керек, оны бүкіл ауыл жастары жиналып құратын.

 

 

Алтыбақанда кезектесіп жұбымен жігіт пен қыз тербеледі. Жиналғандар халық әндерін айтып, әзілдеп, алтыбақанда тербеліп тұрған жастарды қолдап тұрады. Сауық түн қаранғысына дейін далғасын табады.

Алтыбакан

***

Качели Алтыбакан (алты – шесть, бакан – шест) – это одно из неотъемлемых развлечений любого казахского торжества или праздника, а также любимое место встречи молодежи, где можно петь песни и веселиться.

На разные увеселения молодежи родители не всегда смотрят с одобрением, и на алтыбакан мать с отцом могут и не отпустить, особенно девушек, тем не менее, это излюбленное национальное развлечение. Для установки алтыбакана необходимо шесть бревен 3-4 м высотой, широкая перекладина и три аркана;  его сооружает сообща вся молодежь аула.

На алтыбакане катаются поочередно парами – парень и девушка. Присутствующие запевают популярные песни, шутками и озорными замечаниями подбадривают молодых, находящихся на качелях. Веселья может продолжаться до глубокой ночи

Altybakan

***

Altybakan (swings) is well established entertainment for any Kazakh celebration or holiday. Also a favorite meeting place ahere young people gather in the evening to sing songs and have fun. However, aspects of traditional values are also important. Parents do not always approve of the entertainment choices of young people. In the case of altybakan, many parents would not allow their daughters to attend. Even though it was, and still is, a favorite national pastime.

 

 

 

Altybakan is made up by the village youth from six timbers up to 3-4 m, wide-beam and three lassoes. Pairs of boys and girls go on the swings in turns. the people around the swing sing popular songs and make jokes while cheering the youth who are on the swing. Merriment can continue into the night.