Главная Қазақша Сайра! Қазақ ойындары -…

Қазақ ойындары - Казахские игры - Kazakh games

Қазақ халқы мәдениетінің аса маңызды элементтерінің бірі көптеген адамдардың өмірі мен тарихи тәжірибелерімен тиянақталған тарихи мұра іспеттес ұлттық ойындар болып табылады. Ұлттық ойындардың тәрбиелік мәні қазақ жазушылары І.Жансүгіров, М.Әуезов, С.Мұқанов және басқалардың еңбектерінде көрініс тапқан.

«Олар ойын кезінде ойлап тауып, жаттап алатын қызықты ойындарды, теңдеулер мен санамақтарды,-дейді І.Жансүгіров,-халық шығармашылығының алғашқы түрлерінің бірі деп санауға болады», «Балаларға арналған әдебиет баланың түсінігі мен ойлау қабілетіне сәйкес құрылуы керек. 

М.Әуезовтің айтуынша, қазақ халқының ұзақ ғасырлық тарихында көптеген қызықты, көңілді ойындар болды. Ойын тек қана көңіл көтеру әрекеті емес, балалардың сүйікті ермегі болып табылады. 

                                                                       * * *

Одним из важнейших элементов культуры казахского народа являются национальные игры, как историческое наследие, закрепленное вековым опытом и жизнью многих людей. Воспитательные возможности народных игр получили освещение и в трудах казахских писате­лей И.Жансугурова, М.Ауэзова, С.Муканова и других.

«Забавные игры, выражения и считалки, которые они придумывают и заучивают во время игр,—   говорил И.Жансугуров, — можно считать одним из первых видов народного творчества», «.литература для детей должна создаваться соответственно понятийным и умственным способно­стям ребенка».

По словам М.Ауэзова, за долгие века истории казахского народа существовало множество забав­ных, развлекательных игр. Игра не только увеселительное занятие, но и наслаждение для детей