Алтын қабақ - Алтын кабак - Altyn kabak

 

 ***

Қазақтың ұлттық ойыны Алтын қабақта садақпен атудың дәлділігі сынға түседі.

Ойынның шығу тегі жігіттердің әскери дайындығымен байланысты болған, оның қажеттігі XVIII ғасырға дейін сақталған.

  Мұндай жарыс өткізілетін мерекелерде биік бағана, болмаса ұзын сырық қадалып, оның ұшар басына нысана ретінде жамбы ілінетін болған.

 Жамбы – қылмен немесе жібек жіппен сырыққа байланған күміс құйма. Атпен шауып келе жатқан кісі садақпен жамбыны атып түсіріп, жеңіске жетуге тырысқан.

 

 Нысананы дәлдеудің басқа да түрлері кездескен, мысалы, жерде тұрып, немесе ат үстінде отырып, белгілі бір қашықтықтан мылтықпен ату да қолданылған. Жамбыны ең аз әрекеттен атып түсірген жігіт жеңімпаз саналады.

***

Казахская национальная игра Алтын кабак (сбивание диска) – это состязание в стрельбе из лука на меткость.

   Происхождение игры связано с воинской подготовкой джигитов, актуальной до XVIII века.

 

На праздниках, где планировались состязание по алтын кабак, на верхушку длинного шеста привязывали жамбы.

Жамбы – это серебряный диск, который подвешивался на тонкой веревке из конских волос на перекладине. Задачей участников состязания было стрелой, выпущенной из лука, сбить диск, чтобы он упал на землю.   Существовало несколько вариантов таких состязаний – состязание могло проводиться верхом на лошадях, то есть джигит должен был попасть в диск, скача верхом на лошади, но могло проводиться и без лошадей, когда участники с определенной дистанции поочередно пытались сбить диск. У кого это получалось с меньшего количества попыток, тот и побеждал.

***

The Kazakh national game Altyn kabak (knock the disk) is an archery competiton.

  The origin of the game is associated with military training games in the XVIII century.

 

 

A long pole is placed in the ground and a Jamby (silver disc) tied to the top, suspended by a thin rope made from horse hair or silk thread

  A rider on a horse must knock the disk to the ground. There are several variants of the competition: on horseback, on foot and standing from a certain distance using a bullet or arrow. The winner was the man who shot down the disk with the fewest number of attempts.