Теңге алу - Тенге алу - Tenge alu

 

***

Теңге алу – ежелден келе жатқан көне ұлттық ат ойыны. Көшпенді халықтың тыныс тіршілігінде ат құлағында ойнайтын шабандоздық тәжірибе өмірлік қажеттілік болған. Теңге алу сияқты ат жарысында епті және мықты шабандоз жігіттер өздерінің күштері мен тапқырлығын көрсете білген. Ойын ережесі бойынша шабандоз жігіттер бір шапқанда жерге алдын-ала шашылған барынша көп теңгені жерден іліп алуы керек. Әдетте бір шапқанда орамалға түйілген теңгенің барлығын іліп алу мүмкін емес, сондықтан ойынға қатысушылар бірінен соң бірі артынша шабады. Ойынның қызығын арттыра түсу үшін тамашалаушы халық орамалға түйілген теңгеге қосымша өз теңгелерін қосып түйеді. Осылайша, ойын жалғаса береді, ал жеңімпаз шабандоздар іліп алған теңгелерін өздеріне қалдырады.

 

***

Казахская национальная игра Тенге алу (подбор монет на скаку), в переводе на русский означающая «подними монету» имеет очень далекие исторические корни. В жизни степных народов умение мастерски управлять конем было жизненной необходимостью. В лихих конных забавах, таких как тенге алу, могучие, отважные и умелые джигиты показывали свою силу и сноровку. Согласно правилам игры всадники, доскакав по сигналу от условной линии старта до линии финиша, должны на полном скаку успеть собрать как можно больше монет, завернутых в платочек и заранее разбросанных в целях игры по полю. Обычно с одного заезда невозможно достать все узелки с монетами, поэтому вслед за одним игроком выезжает другой. Для большего интереса зрители вновь наполняют узелки деньгами. Игра продолжается дальше, а победители заслуженно оставляют деньги себе.

 

***

The Kazakh  national horse game Tenge Alu means “lift up the coin” and has significant historical root. In the life of the steppe people, the ability of skillfully riding a horse was a necessity, and in daring equestrian amusements, such as tenge alu, mighty, brave and skilful horsemen showed their strength and skills.

According to the rules, a rider starts after a signal, riding from the start to finish while, at full speed, truing to pick-up small bags in his ride, the next rider is given a turn to do so.

For each ride the spectators fill bags with money.