14.БАЙЛЫҚ, КЕДЕЙЛІК - БОГАТСТВО, БЕДНОСТЬ

 

Жарлылық деген жақсы екен

Жатып ішер ас болса.                

Бедность тоже хороша,

коли кушаешь ты лёжа

Біреуге мал қайғы,

Біреуге жан қайғы

Кто-то  о барыше,

а кто-то о душе

Сай сайға құяды,

бай байға құяды,          

кедей қайда құяды?

Воды льются в лощину, журча, вносит вклад богатей в богача,

куда же несёт тогда голыша?

Балтам барда тақта жоқ,          

Қалтам барда ақша жоқ .    

Есть топор, но досок нет,

есть карман, но нет монет

Жоққа жүйрік жетпейді.

Нужду не догонит и быстроногий.

Жарлылығын жасырған

жарымас

Скрывающий бедность

не достигнет достатка

Ай бетінде де дақ бар

И на лике Луны найдутся изъяны

Ит жоқта шошқа үреді

Где нет собак, там свиньи лают

Қарыз қатынас бұзады

Дружбу портит долг

Аттыға жаяу жолдас болмас.

Всадник пешему не товарищ

Қасық тары ботқа болмас,

Ботқа болса да жұртқа жетпес

Из ложки пшена каши не сваришь,

если и сваришь, накормишь не всех

Құсы жоққа тұрымтай

Сұңқармен тең

Аты жоққа қотыр тай

Тұлпармен тең

У кого нет ловчей птицы –

кобчик с соколом сравнится.

У кого нет скакуна -

обожает и осла

Аш ақылмен тоқ болмайды

Мысленно голод не утолить

Аспаннан киіз жауғанда

сорлыға ұлтарақ та тимепті

Когда с неба низверглись тюки кошмы,

нищему не досталось и кусочка на стельку

Ит арық болса, ауылдың намысы

Костлявые собаки – на совести селений

Түк таппаған тұз жалар

Люди в лишении лижут соль

Барлық жарастырады,

жоқтық таластырады

Достаток радует взор,

нужда сеет раздор

Ақша ашпайтын

құлып жоқ

Даже замок,

увидев деньги,  устоять не смог

Түйе сойған,

ешкі сойғаннан дәметіпті

Тот, кто зарезал верблюда,

зарится  на чужую козу

Сараң да бір,

сасық су да бір

Что вонючая вода,

что скупца сковорода

Түлкі түсінде тауық көреді

Ночью лисице курочка снится