5.ХАЛЫҚ, АҒАЙЫН-ТУЫС - НАРОД, РОДСТВО, РОДНЯ

Халық қартайады,

Қара жер қартайады

 

Народ  стареет,

земля  скудеет

 

Елден безген

көмусіз қалар

 

Кто от народа отчуждён,

тот не будешь погребён

 

Халық қаһары қамал бұзар

 

Гнев народа рушит крепости

 

Өзін өзі білген ер бақытты,

Өзін өзі билеген ел бақытты

 

Счастлив джигит, цену себе знающий,

счастлив народ, сам собой правящий

 

Жол жолға жалғасады,

Ел елге жалғасады

 

Дорога сменится дорогой,

народ продолжится народом 

 

Халық аузына қақпақ қойып болмас

 

Крышки нет для рта народа

 

Халыққа қарсы жүру —

Ағысқа қарсы жүзу

 

Против народа быть –

против течения плыть

 

Көптің қолы

көкке жетеді

 

Народ подтянется –

до неба дотянется

 

Жалғыз жүріп жол тапқанша,

Көппен бірге адас

 

Чем искать одиноко дорогу

лучше блуждать вместе с народом

 

Жақынынды жат етсең,

Жатка күлкі боларсын

 

Отчуждаться от своих -

стать посмещищем для чужих

 

Сыйласуға жат жаксы.

Жыласуға өз жақсы

 

С чужими уместно пировать,

со своими - горевать

 

Жаман да болса ағамыз,

Жақсыны қайдан табамыз?

 

Хоть и дурной, да брат родной,

где же найдётся нам брат другой?

 

Ағайын бірде араз,

бірде тату

Родня то мирится, то ссорится,

но никогда не расходится