18.ӨТІРІК, ШЫНДЫҚ - ПРАВДА, ЛОЖЬ

Жалғанға жалқау нанады.

Жә болмаса аңқау нанады

Верит вракам лентяй,

верит вранью слюнтяй

Саудагерде иман жоқ —

арын сатады,

Өтірікшіде иман жоқ —

жанын сатады

Нет души у торгаша –

продает он свою честь.

У лжеца же вся душа -

хитрость, враки, лесть

Жыртық үйді жел табар,

Өтірік сөзді шын табар.

Дырявую юрту ветер терзает,

правда всегда лживость пронзает

Ауыз ашса, сыр көрінеді.

Есік ашса төр көрінеді

Откроется дверь, - на виду интерьер,

раскроется рот –  к тайнам проход

Әкеңнің өлгенін жасырсаң,

көмгенде қайтесің.

Коли смерть отца ты скроешь,

как его ты похоронишь?

Итке төсек не керек,

Естіге өсек не керек

Не красит постель простую собаку,

учёных мужей не красят враки 

Шындық бар жерде өтірік байқап жүреді,

Шындық жоқ жерде шіреніп, шайқап жүреді

В присутствии правды ложь осторожна,

в отсутствии правды — лживость безбожна

Өтірік — қаңбақ,

шын — салмақ

Ложь — перекати-поле,

правда тяжелее соли

Қатын өтірік айтпайды,

қағыс естиді

Женщина не лжёт –

осколки сплетен собирает

Түстік жерге өтірік айтсаң,

кешке ізіңмен барады

В полдень соврешь —

вечером вернется ложь

Шындықтың шырағы сөнбейді

Искрящуюся истину не погасить

Қателескеннен

катені түземеген жаман

Ошибка  не столь шибка,

хуже, не исправить ошибку

Өтірік деген дұшпан бар,

Отқа сүйреп салады.

Есть враг под именем брехня,

похуже он, чем жар огня

Дерексіз сөз — нанымсыз

Слово без довода не убеждает