Главная Қазақша Сайра! Подкасттар…

Подкасттар (бейне-оқулықтар) - Подкасты (видео-учебники)

Бұл бөлімде қазақ тілін үйрететін және насихаттауға көмегін тигізетін бейне-оқулықтар (подкасттар) ұсынылған. Роликтер қажетті сөздік минимумы, сондай-ақ, тілдің негізін практикалық үйренуге арналған тұрмыстық сөздік қорын пайдалана отырып жасалған.

В данном разделе представлены видео-учебники (подкасты), способствующие изучению, и содействующие пропаганде казахского языка. Ролики выполнены с учетом необходимого словарного минимума, а так же бытового словарного запаса для практического освоения азов языка.