"Менің тілім - денсаулық тілі!" - "Мой язык - язык здоровья!"

қазақ тілін насихаттауға және зерттеуге арналған "Қазакша сайра" жобасының аясындағы оқу подкасты. Продюсері – Бекет Қарашин, режиссері: Аждар Улдуз, рөлдерде: Диана Әлкенова (Марабаева), Анастасия Рангулова.

учебный подкаст в рамках проекта "Казакша сайра" для пропаганды и изучения казахского языка.

режиссер: Аждар Улдуз

в ролях: Диана Алькенова (Марабаева), Анастасия Рангулова