«Қ@З@Ш@ С@ЙР@!» - халықаралық деңгейде! * «Қ@З@Ш@ С@ЙР@!» - на международном уровне!

                «Қ@З@Ш С@ЙР@!»  -

                 халықаралық деңгейде!

2015 жылдың мамыр айында өткен Каспий жағалауы елдері мен халықтары әдебиетінің  Астрахан Форумында көркем шығармалардың аударма мәселесі ерекше орын алды.

 

Осыған орай Академик З.Қабдолов атындағы қордың директоры Бекет Қарашин аудармашылықтың  бай тәжірибесі ретінде "ҚАЗАҚША САЙРА" жобасын ұсынды, оны Ресей, Иран, Түркмения, Әзірбайжаннан келген  форумға қатысушы әдебиетшілер жақсы қабылдады.  
        
           
Біздің тәжірибеміз Каспий бойынша көршілерімізбен шығармашылық әріптестік қатынастар  құрудың, халықаралық аударма институтын қалыптастырудың, осы бір маңызды геосаяси және мәдени аймақтың әдебиеттері мен мәдениеттерінің  бірін бірі өзара байытуының алғышарттары болып табылады. 


Форум қарсаңында Ресей Жазушылар Одағы Астрахан филиалындағы біздің әріптестеріміз (Басқарма төрағасы - Юрий Щербаков) негізінен әуесқой-аудармашылар қатынасқан аударма конкурсын өткізгенін атап айтқан жөн.


 Бірнеше ақын Абай Құнанбаевтың "Құлақтан кіріп, бойды алар" атты өлеңін аударып жарысқаны қуанышты жайт. Бұл аудармаларды біз өзіміздің сайтымыздағы "Поэзия және музыка" айдарында ризашылықпен  жариялайтын боламыз.

          «Қ@З@Ш@  С@ЙР@!»   - 

      на международном  уровне!

 На состоявшемся в мае 2015 г.  Астраханском  Форуме литератур народов и стран Прикаспия особое место заняла проблема перевода художественных  произведений. 

 

 В связи с этим директором фонда им. Академика З.Кабдолова Бекетом Карашиным в качестве богатого переводческого  опыта был представлен проект «Қ@З@Ш@  С@ЙР@!» , который был положительно воспринят участниками форума, литераторами России, Ирана, Туркмении, Азербайджана.

 

Наш  опыт явился одной из предпосылок создания творческих партнерских  отношений с нашими соседями по Каспию, формирования международного института перевода, взаимообогащения культур и литератур этого важнейшего геополитического и культурного региона.

 

Следует отметить, что в преддверии форума наши партнеры из Астраханского филиала Союза писателей России (Председатель Правления – Юрий Щербаков) провели конкурс перевода,  в котором приняли участие в основном переводчики-любители.

             

Отрадно, что несколько поэтов состязались в переводе стихотворения Абая Кунанбаева «Құлақтан кіріп, бойды алар». Эти переводы мы с удовольствием размещаем на нашем сайте в рубрике «Поэзия и музыка».